Keressen túrákat a legjobb áron

A legjobb járatok keresése


Autóbérlés a tulajdonosoktól

Vonatjegyek keresése és online foglalása

Szanatóriumok keresése és foglalása

Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

01.12.2018

A szolgáltatás igénybevétele előtt kérjük, olvassa el a Szabályzat feltételeit. A Szolgáltatás bármilyen módon történő felhasználásának tényét elfogadásnak tekintik, vagyis a Felhasználó teljes és feltétel nélküli beleegyezését a Szolgáltatás igénybevételére az alább meghatározott feltételek mellett.

Általános rendelkezések

1.1. Ezek a szabályok (a továbbiakban: "Szabályok") meghatározzák a checkintime járatkeresési szolgáltatás használatának feltételeit

1.2. A Felhasználó teljes és feltétel nélküli beleegyezését fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy a Szolgáltatás, valamint annak bármely részének használata bármilyen módon magában foglalja azt a tényt, hogy a Felhasználó ismeri ezeket a szabályokat, és teljes és feltétel nélküli egyetértést jelent azok tartalmával. Ha a Felhasználó nem fogadja el teljes egészében a Szabályok feltételeit, akkor a Felhasználó köteles tartózkodni a Szolgáltatás igénybevételétől.

1.3. A Hongkong Különleges Közigazgatási Terület törvényeit kell alkalmazni ezekre a szabályokra és a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos minden kapcsolatra. A jelen Szabályzatból és a Szolgáltatás igénybevételéből eredő bármely követelést vagy igényt a Szolgáltató tulajdonosának bíróságán kell benyújtani és megfontolni.

1.4. Ha bármilyen okból a Szabályok egy vagy több rendelkezését érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak találják, ez nem érinti a Szabályok többi rendelkezésének érvényességét vagy alkalmazhatóságát.

1.6. E szabályok szerves része és részük a fent található Adatvédelmi irányelvek

A Szolgáltatás használata

2.1. A szolgáltatás tulajdonosa ingyen, az egyszerű (nem kizárólagos) licenc feltételei alapján nem átruházható jogot ad a Felhasználónak arra, hogy a Szolgáltatást a világ minden országának területén a közvetlen funkcionális céljára használja, amint azt a 1.2. A szabályok közül.

2.2. Interakció a Szolgáltatással, beleértve a Felhasználó repülőjegy-keresési igényeinek kialakítása kizárólag a Felhasználónak nyújtott Szolgáltatás grafikus felületén keresztül történik. A Szolgáltatás révén a Felhasználó lehetőséget kap arra, hogy megismerkedjen harmadik felek ajánlataival a meghatározott irányú és dátumú repülőjegyek árairól, valamint kapjon egy linket a harmadik felek webhelyeire történő eljutáshoz. Bizonyos esetekben a Szolgáltatás szoftvere lehetőséget nyújt a Felhasználó számára arra, hogy közvetlenül a Szolgáltatás tulajdonosának weboldalán töltse ki a repülőjegyek megvásárlásához szükséges adatokat, és elküldje azokat egy harmadik félnek, amely repülőjegyeket értékesít annak érdekében, hogy foglalás. A Szolgáltatás bármely harmadik fél weboldalára, termékére, szolgáltatására, bármilyen kereskedelmi vagy nem kereskedelmi jellegű információra mutató linkje, beleértve a a Szolgáltatás fenti funkcionalitásának biztosítása a Felhasználó által a szolgáltatások megvásárlásához szükséges adatok kitöltésével és a repülőjegyeket árusító harmadik fél részére történő foglalás útján történő elküldéssel nem jelenti ezen termékek (szolgáltatások, tevékenységek) jóváhagyását vagy ajánlását. , személyek) a Szolgáltatás tulajdonosa.

2.3. A repülőjegyek megvásárlása (regisztrációja) és fizetésük az eladásra felajánló harmadik felek weboldalain történik. A Felhasználót értesítik és megerősíti annak megértését, hogy a Szolgáltatás tulajdonosa nem értékesít repülőjegyeket, nem garantálja és nem felelős a harmadik felek által eladásra kínált repülőjegyekre vonatkozó információk pontosságáért, a pénzátutalások végrehajtásáért, a szállítási szerződések teljesítése stb. ilyen körülmények között a Felhasználó vállalja, hogy engedélyét közvetlenül azokhoz kéri, akik kapcsolatba léptek a Felhasználóval repülőjegyek értékesítése, pénzeszközök átadása vagy szállítás során.

2.4. A felhasználó tájékoztatást kap, és vállalja, hogy tartózkodik a következő műveletektől:

  • beavatkozni a Szolgáltatás működésébe olyan módon, amely a Szolgáltatás hibás működését eredményezheti, ideértve a felhasználói felületen kívüli űrlapkéréseket is;
  • bármilyen olyan programot vagy alkalmazást használjon, amelyet a Szolgáltatás Tulajdonos nem engedélyezett a Szolgáltatással való interakcióhoz;
  • módosítani, fejleszteni, lefordítani más nyelvekre, dekompilálni, szétszedni, dekódolni, utánozni, sérteni az integritást, visszaállítani a Szolgáltatás vagy annak bármely részének forráskódját;
  • a Szolgáltatást illegális célokra használja.

2.5. A szolgáltatás tulajdonosának jogában áll bármikor, saját belátása szerint, abbahagyni a Szolgáltatás teljesítésének támogatását, megváltoztatni annak funkcionalitását, továbbá megtiltani a Felhasználót, és a Felhasználó a megadott kérésre köteles abbahagyni a Szolgáltatás használatát. Szolgáltatás.

2.6. A Szolgáltatás révén a Felhasználó lehetőséget kap e-mailben történő feliratkozásra és fogadásra

  • hírek a Felhasználót érdeklő járatok dátumainak és irányainak árváltozásáról,
  • Checkintime hírlevél.

A Felhasználó egyetért azzal, hogy a Felhasználó általi regisztráció és / vagy a megfelelő előfizetés használata a Felhasználó beleegyezésének minősül:

  • a Felhasználó e-mail címének felhasználása a Felhasználó elküldéséhez és a Szolgáltató Tulajdonosának megfelelő levelek fogadásához,
  • a Szolgáltatástulajdonos és harmadik felek (harmadik fél hirdetői) levelezésébe integrált hirdetési információk fogadása.

Ha a Felhasználó nem ért egyet az ebben a pontban meghatározott szabályral, a Felhasználó köteles megtagadni a hírlevél átvételét az egyes levelekben található megfelelő linkre kattintva.

2.7. A Szolgáltatás révén a Felhasználó lehetőséget kap arra, hogy a Szolgáltatás funkcionalitását saját igényei szerint személyre szabja. A Felhasználó egyetért azzal, hogy a Felhasználó Szolgáltatásba történő regisztrációjának ténye és a Felhasználóhoz rendelt fiók felhasználása a Szolgáltatásban a Felhasználó beleegyezésének tekintendő a számlaadatok feldolgozásában az 1.2 pontban meghatározottak vonatkozásában. a Szolgáltatás céljaira.

felelősség

3.1. A szolgáltatás funkcionalitása "amilyen" alapon történik. A szolgáltatás tulajdonosa nem vállal garanciát a Szolgáltatás, annak egyes részeinek, összetevőinek vagy funkcióinak hibamentes és zavartalan működésével, a Szolgáltatás funkcionalitásának megfelelésével a Felhasználó konkrét céljaival és elvárásaival, nem garantálja a Szolgáltatás által szolgáltatott adatok megbízhatósága, pontossága, teljessége és időszerűsége, és nem nyújt más garanciát, amelyet a jelen Szabályzat nem tartalmaz kifejezetten.

3.2. A szolgáltatás tulajdonosa nem felelős semmilyen közvetlen vagy közvetett következményért a Szolgáltatás használatának vagy képtelenségének (beleértve az adatokat is) és / vagy a Felhasználónak és / vagy harmadik feleknek a felhasználás, nem használat következtében okozott károkért. vagy a Szolgáltatás (ideértve az adatokat) vagy annak egyes alkotóelemeinek és / vagy funkcióinak használatának képtelensége, ideértve a Szolgáltatás működésének esetleges hibáit vagy hibáit is.

3.3. A Felhasználó vállalja, hogy a Szolgáltatást a tartózkodási helye szerinti ország törvényeinek megfelelően használja, és felelősséget vállal a Szolgáltatás használatára vonatkozó, a nemzeti jogszabályokban megállapított korlátozások megsértéséért.

3.4. A felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik harmadik felek felé a Szolgáltatás használatával kapcsolatos cselekményeiért, beleértve azt is, ha ezek a cselekmények harmadik felek jogainak és jogos érdekeinek megsértéséhez vezetnek, valamint a Szolgáltatás igénybevétele során az alkalmazandó jogszabályoknak való megfelelésért.

3.5. Bármely vitatható helyzet esetén a Felhasználó, mielőtt vitarendezéshez fordulna az igazságügyi hatósághoz, köteles intézkedéseket hozni az előzetes egyeztetés érdekében egy levél elküldésével a Szolgáltatás tulajdonosának címére, valamint egy elektronikus másolat megküldésével. belőle: [e-mail védett] ... A követelés megfontolásának és megválaszolásának határideje: 30 nap attól a naptól számítva, amikor a szolgáltatást a Tulajdonos megkapta.

A Szolgáltatáshoz fűződő jogok

4.1. A szellemi tulajdonjogok, beleértve a Szolgáltatásban foglalt vagy a Szolgáltatás által használt szellemi tevékenység eredményeit, mint például szövegek, képek, tervezés, adatbázisok, know-how, védjegyek, kereskedelmi nevek és egyéb azonosítási eszközök stb. a szolgáltatás tulajdonosa, vagy a szerzői jog tulajdonosai engedély alapján nyújtják neki.

4.2. A 4.1. Pontban meghatározottak használata a szellemi tulajdon tárgyai csak a Szolgáltatás által kínált funkcionalitáson belül lehetségesek. A Felhasználó egyetért azzal, hogy a Szolgáltatás használata semmilyen jogot nem biztosít számára a szellemi tulajdon meghatározott tárgyaival kapcsolatban, a Szabályokban kifejezetten meghatározott jogok kivételével.

Változások a szabályokban

5.1. A szolgáltatás tulajdonosának jogában áll bármikor és előzetes értesítés nélkül egyoldalúan megváltoztatni ezeket a szabályokat. A Felhasználó értesítése a jelen Licenc feltételeinek módosításairól az oldalon található:  https://checkintime.ru/soglashenie-o-konfidentsialnosti/

5.2. A szabályok módosítása a közzétételük napjától lép hatályba, hacsak a vonatkozó kiadvány másként nem rendelkezik.

Értékelés
(Még nincs értékelés)
hogy ossza meg barátaival
Checktime