Potražite izlete po najboljoj cijeni

Pronalaženje najboljih letova


Najam automobila od vlasnika

Pretraživanje i online rezervacija karata za vlak

Pretraga i rezervacija lječilišta

Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

01.12.2018

Prije korištenja usluge, molimo pročitajte uvjete Pravila. Činjenica korištenja Usluge na bilo koji način prepoznaje se kao prihvaćanje, odnosno potpuni i bezuvjetni pristanak Korisnika da koristi Uslugu pod dolje navedenim uvjetima.

Opće odredbe

1.1. Ova pravila (u daljnjem tekstu "Pravila") definiraju uvjete korištenja usluge pretraživanja leta za provjeravanje leta

1.2. Korisnik izražava svoj puni i bezuvjetni pristanak da korištenje Usluge, kao i bilo koji njezin dio, na bilo koji način podrazumijeva činjenicu da je Korisnik upoznat s ovim Pravilima i znači potpuno i bezuvjetno slaganje s njihovim sadržajem. Ako Korisnik ne prihvati uvjete Pravila u cijelosti, Korisnik je dužan suzdržati se od korištenja Usluge.

1.3. Zakoni Hongkonške posebne administrativne regije primjenjuju se na ova Pravila i sve odnose koji se odnose na upotrebu Usluge. Svi zahtjevi ili zahtjevi koji proizlaze iz ovih Pravila i / ili upotrebe Usluge moraju se podnijeti i razmotriti na sudu na lokaciji Vlasnika Usluge.

1.4. Ako se iz bilo kojeg razloga utvrdi da je jedna ili više odredbi Pravila nevaljanim ili neprovedivim, to ne utječe na valjanost ili primjenjivost preostalih odredbi Pravila.

1.6. Sastavni dio ovih pravila i njihov dio su gore navedena Pravila o privatnosti

Korištenje usluge

2.1. Vlasnik usluge besplatno, pod uvjetima jednostavne (neekskluzivne) licence, daje Korisniku neprenosivo pravo korištenja Usluge na teritoriju svih zemalja svijeta u njegovu izravnu funkcionalnu svrhu, kako je definirano u klauzula 1.2. Od pravila.

2.2. Interakcija sa Uslugom, uklj. formiranje zahtjeva Korisnika za traženje avionskih karata provodi se isključivo pomoću grafičkog sučelja Usluge koja se pruža Korisnicima. Pomoću Usluge Korisniku se daje prilika da se upozna s ponudama trećih strana o cijenama avionskih karata za određene upute i datume, kao i da dobije poveznicu za odlazak na stranice tih trećih strana. U nekim slučajevima, softver Usluge može pružiti Korisniku mogućnost da podatke potrebne za kupnju avionskih karata ispuni izravno na web mjestu Vlasnika Usluge i pošalje ih trećoj strani koja prodaje avio karte kako bi napravio rezervacija. Veze koje Usluga pruža na bilo koju web stranicu, proizvod, uslugu i bilo koje informacije komercijalne ili nekomercijalne prirode treće strane, uklj. pružanje gore navedene funkcionalnosti Usluge da Korisnik ispunjava podatke potrebne za kupnju usluga i slanje ih trećoj strani koja prodaje zrakoplovne karte u svrhu rezervacije nije odobravanje ili preporuka ovih proizvoda (usluge, aktivnosti, osobe) od strane vlasnika usluge.

2.3. Kupnja (registracija) zrakoplovnih karata i njihovo plaćanje vrši se na web stranicama trećih strana koje ih nude na prodaju. Korisnik je obaviješten i potvrđuje razumijevanje činjenice da Vlasnik usluge ne prodaje zrakoplovne karte, ne jamči i nije odgovoran za točnost podataka o zrakoplovnim kartama koje nude na prodaju treće strane, provedbi novčanih transfera, izvršenja ugovora o prijevozu itd. ovih okolnosti, Korisnik se obvezuje da će se za njihovo dopuštenje obratiti izravno osobama koje su stupile u odnos s Korisnikom u prodaji avionskih karata, prijenosu sredstava ili prijevozu.

2.4. Korisnik je obaviješten i pristaje suzdržati se od sljedećih radnji:

  • ometati rad usluge na načine koji mogu rezultirati neispravnošću usluge, uključujući generiranje zahtjeva koji nisu putem korisničkog sučelja;
  • koristiti bilo koji program ili aplikaciju koji nije ovlašten od strane vlasnika usluge za interakciju sa uslugom;
  • modificirati, poboljšati, prevesti na druge jezike, dekompilirati, rastaviti, dekodirati, oponašati, kršiti integritet, vratiti izvorni kod Usluge ili bilo kojeg njenog dijela;
  • koristiti Uslugu u ilegalne svrhe.

2.5. Vlasnik usluge ima pravo u bilo kojem trenutku, prema vlastitom nahođenju, prestati podržavati izvedbu Usluge, promijeniti njezinu funkcionalnost, a također zabraniti Korisniku, a Korisnik je dužan prestati koristiti Uslugu na navedeni zahtjev.

2.6. Pomoću Usluge korisniku se daje mogućnost pretplate i primanja putem e-pošte

  • vijesti o promjenama cijena za datume i upute letova od interesa za korisnika,
  • Bilten za provjeru.

Korisnik se slaže da se registracija i / ili upotreba odgovarajuće pretplate od strane Korisnika smatra pristankom Korisnika na:

  • korištenje korisnikove adrese e-pošte za slanje korisnika i primanje relevantnih pisama od vlasnika usluge,
  • primanje informacija o oglašavanju integriranih u poštu vlasnika usluge i trećih strana (trećih strana oglašivača).

Ako se korisnik ne slaže s pravilom navedenim u ovom stavku, korisnik je dužan odbiti primanje biltena klikom na odgovarajuću vezu dostupnu u svakom pismu.

2.7. Pomoću Usluge, Korisniku se daje mogućnost prilagodbe funkcionalnosti Usluge za vlastite potrebe. Korisnik se slaže da se činjenica registracije Korisnika na Usluzi i korištenja računa dodijeljenog Korisniku na Usluzi smatra pristankom Korisnika na obradu podataka računa za one navedene u točki 1.2. svrhe usluge.

odgovornost

3.1. Funkcionalnost usluge pruža se "kakva jest". Vlasnik usluge ne daje nikakva jamstva u vezi s besprijekornim i neprekinutim radom Usluge, njezinih pojedinih dijelova, komponenata ili funkcija, podudarnosti funkcionalnosti Usluge specifičnim ciljevima i očekivanjima Korisnika, ne jamči pouzdanost, točnost, potpunost i pravodobnost podataka koje pruža Usluga i ne pruža nikakva druga jamstva koja nisu izričito navedena u ovim Pravilima.

3.2. Vlasnik usluge nije odgovoran za bilo kakve izravne ili neizravne posljedice bilo koje uporabe ili nemogućnosti korištenja Usluge (uključujući podatke) i / ili štete nanesene Korisniku i / ili trećim osobama kao rezultat bilo koje uporabe, nekorištenja ili nemogućnost korištenja Usluge (uključujući podatke) ili njezinih pojedinačnih komponenata i / ili funkcija, uključujući zbog mogućih pogrešaka ili neuspjeha u radu Usluge.

3.3. Korisnik se obvezuje koristiti Uslugu u skladu sa zakonima države u kojoj se nalazi i prihvaća odgovornost za kršenje ograničenja korištenja Usluge utvrđenih nacionalnim zakonodavstvom.

3.4. Korisnik je isključivo odgovoran trećim stranama za svoje radnje povezane s korištenjem Usluge, uključujući ako takve radnje dovode do kršenja prava i legitimnih interesa trećih strana, kao i za poštivanje važećeg zakona prilikom korištenja Usluge.

3.5. U slučaju bilo kakvih spornih situacija, Korisnik je, prije nego što kontaktira pravosudna tijela radi rješavanja spora, dužan poduzeti mjere za predistražnu nagodbu slanjem pisma na adresu Vlasnika usluge, kao i elektroničkog njegova kopija na: [e-pošta zaštićena] ... Rok za razmatranje i odgovor na zahtjev: 30 dana od datuma kada ga je vlasnik primio.

Prava na Uslugu

4.1. Prava intelektualnog vlasništva, uključujući rezultate intelektualne djelatnosti uključene u Uslugu ili ih koristi, kao što su tekstovi, slike, dizajn, baze podataka, know-how, zaštitni znakovi, trgovačka imena i druga sredstva identifikacije, itd., Pripadaju tvrtki To vlasnik usluge ili koju mu pružaju nositelji autorskih prava prema licenci.

4.2. Upotreba onih navedenih u odredbi 4.1. objekti intelektualnog vlasništva mogući su samo unutar funkcionalnosti koju nudi Usluga. Korisnik se slaže da mu upotreba Usluge ne dodjeljuje nikakva prava u vezi s navedenim objektima intelektualnog vlasništva, osim prava koja su izričito navedena u Pravilima.

Izmjene pravila

5.1. Vlasnik usluge ima pravo jednostrano promijeniti ova Pravila u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Obavijest Korisnika o promjenama u uvjetima ove Licence objavljena je na stranici:  https://checkintime.ru/soglashenie-o-konfidentsialnosti/

5.2. Izmjene Pravila stupaju na snagu od dana objavljivanja, ako u odgovarajućoj publikaciji nije drugačije određeno.

Ocjena
(Još nema ocjena)
podijeliti s prijateljima
Vrijeme prijave