Vyhľadajte zájazdy za najlepšiu cenu

Nájdenie najlepších letov


Požičovňa áut od majiteľov

Vyhľadávanie a online rezervácia lístkov na vlak

Vyhľadávanie a rezervácia sanatórií

DOHODA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Úvodné ustanovenia

Checkintime je informačný systém, ktorý poskytuje prenos významného množstva informácií medzi používateľmi. Niektoré z týchto informácií súvisia s tzv. osobné alebo dôverné informácie (ďalej len dôverné informácie), t.j. neznamená ich zverejnenie tretím stranám bez osobitných dôvodov.
Spoločnosť Checkintime vynaloží všetko primerané úsilie na:
1) Dôverné informácie o používateľoch zhromažďovala spoločnosť Checkintime iba v nevyhnutnom rozsahu;
2) dôverné informácie sa použili výlučne na účely, ktoré boli deklarované pri ich zhromažďovaní;
3) dôverné informácie sa nedostali do tretích rúk, s výnimkou prípadov uvedených v tejto dohode alebo výslovne stanovených v právnych predpisoch Ruskej federácie.
Aktuálna verzia dohody je zverejnená na internete na tejto adrese: https://checkintime.ru/soglashenie-o-konfidentsialnosti/

2. Predmet dohody

Dohoda o mlčanlivosti sa vzťahuje na všetky informácie, ktoré Checkintime môže o užívateľovi získať počas jeho pobytu na webových stránkach Checkintime (Checkintime.ru) a ktoré je možné v zásade jednoznačne korelovať s týmto konkrétnym používateľom.

3. Príjem, použitie a zverejnenie dôverných informácií

Spoločnosť Checkintime môže získať dôverné informácie o používateľovi, keď sa používateľ zaregistruje na webovej stránke Checkintime alebo použije služby Checkintime. Tieto údaje môžu zahŕňať okrem iného krstné meno, priezvisko a priezvisko používateľa, údaje o pase, kontaktné informácie vo forme telefónu, e-mailovú adresu a fyzickú adresu bydliska, registráciu a kontaktné údaje právnická osoba zastúpená používateľom, ako aj množstvo ďalších.
Checkintime tiež automaticky zhromažďuje množstvo technických údajov, vrátane IP adresy, cookies, histórie prehliadača atď.
E-mailové adresy prijaté spoločnosťou Checkintime môžu byť spoločnosťou Checkintime použité na odosielanie správ používateľom, vč. a poštou. Používatelia služby Checkintime sa môžu v budúcnosti kedykoľvek odhlásiť z prijímania takýchto správ.
Checkintime nikomu nepredáva ani neprevádza dôverné informácie o používateľoch. Checkintime môže postúpiť dôverné informácie tretím stranám iba v prípadoch, keď je potrebné poskytnúť služby na rezerváciu cestovného produktu - letenky, hotelové izby a zájazdy, ako aj zobrazovať relevantné reklamy...

4. Bezpečnosť osobných údajov

Prístup k dôverným informáciám poskytnutým používateľom Checkintime alebo jeho osobným nastavením na webových stránkach Checkintime.ru je chránený heslom.

5. Zmeny v zmluve o dôvernosti informácií

Spoločnosť Checkintime môže jednostranne zmeniť Zmluvu o mlčanlivosti, vč. a bez predchádzajúceho upozornenia používateľom.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa dohody o dôvernosti informácií, kontaktujte nás na adrese [chránené e-mailom]

 

Hodnotenie
(Zatiaľ žiadne hodnotenie)
zdieľať s priateľmi
Checkintime