Szukaj wycieczek w najlepszej cenie

Znajdowanie najlepszych lotów


Wynajem samochodów od właścicieli

Wyszukiwanie i rezerwacja online biletów kolejowych

Wyszukiwanie i rezerwacja sanatoriów

UMOWA O PRYWATNOŚCI

1. Postanowienia wstępne

Checkintime to system informatyczny, który zapewnia transfer znacznych ilości informacji pomiędzy użytkownikami. Część z tych informacji dotyczy tzw. informacje osobowe lub poufne (zwane dalej informacjami poufnymi), tj. nie oznacza jej ujawnienia osobom trzecim bez szczególnych podstaw.
Checkintime dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby:
1) Informacje poufne o użytkownikach zostały zebrane przez Checkintime tylko w niezbędnym zakresie;
2) informacje poufne były wykorzystywane wyłącznie do celów, które zostały zadeklarowane przy ich zbieraniu;
3) informacje poufne nie weszły w ręce osób trzecich, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszej Umowie lub wyraźnie przewidzianych przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej.
Aktualna wersja Umowy jest zamieszczona w Internecie pod adresem: https://checkintime.ru/soglashenie-o-konfidentsialnosti/

2. Przedmiot umowy

Umowa o zachowaniu poufności dotyczy wszystkich informacji, które Checkintime może otrzymać na temat użytkownika podczas jego pobytu na stronie Checkintime (Checkintime.ru) i które co do zasady można jednoznacznie powiązać z tym konkretnym użytkownikiem.

3. Otrzymywanie, wykorzystywanie i ujawnianie informacji poufnych

Checkintime może otrzymać poufne informacje o użytkowniku, gdy użytkownik rejestruje się na stronie Checkintime lub korzysta z usług Checkintime. Dane te mogą obejmować między innymi imię, nazwisko i nazwisko użytkownika, dane paszportowe, dane kontaktowe w postaci telefonu, adres e-mail i adres zamieszkania, dane rejestracyjne i kontaktowe podmiot prawny reprezentowany przez użytkownika, a także wiele innych.
Checkintime zbiera również automatycznie szereg danych technicznych, w tym adres IP, pliki cookie, historię przeglądarki itp.
Adresy e-mail otrzymane przez Checkintime mogą być wykorzystywane przez Checkintime do wysyłania wiadomości do użytkowników, m.in. i mailingi. Użytkownicy Checkintime mogą zawsze zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości w przyszłości.
Checkintime nie sprzedaje i nie przekazuje nikomu informacji poufnych o użytkownikach Checkintime może przekazywać informacje poufne osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne do świadczenia usług związanych z rezerwacją produktu turystycznego – biletów lotniczych, pokoi hotelowych i wycieczek zorganizowanych, a także do wyświetlania odpowiednich reklamy ...

4. Bezpieczeństwo danych osobowych

Dostęp do informacji poufnych podanych przez użytkownika Checkintime lub osobistych ustawień użytkownika na stronie Checkintime.ru jest chroniony hasłem.

5. Zmiany w Umowie o zachowaniu poufności informacji

Checkintime może jednostronnie zmienić Umowę o zachowaniu poufności, m.in. i bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z umową o zachowaniu poufności informacji prosimy o kontakt pod adresem [email chroniony]

 

ocena
(Brak ocen)
podzielić się z przyjaciółmi
Czas odprawy