Meklējiet ekskursijas par labāko cenu

Labāko lidojumu atrašana


Auto noma no īpašniekiem

Vilcienu biļešu meklēšana un rezervēšana tiešsaistē

Sanatoriju meklēšana un rezervēšana

Lietošanas noteikumi

Lietošanas noteikumi

01.12.2018

Pirms pakalpojuma izmantošanas, lūdzu, izlasiet Noteikumu noteikumus. Pakalpojuma jebkādas izmantošanas fakts tiek atzīts par pieņemšanu, tas ir, pilnīgu un beznosacījumu Lietotāja piekrišanu izmantot Pakalpojumu saskaņā ar turpmāk izklāstītajiem nosacījumiem.

Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie noteikumi (turpmāk tekstā - "Noteikumi") nosaka lidojumu meklēšanas laika pārbaudes laika lietošanas noteikumus

1.2. Lietotājs izsaka pilnīgu un beznosacījumu piekrišanu, ka Pakalpojuma, kā arī jebkuras tā daļas izmantošana jebkādā veidā nozīmē faktu, ka Lietotājs ir iepazinies ar šiem Noteikumiem, un nozīmē pilnīgu un beznosacījumu piekrišanu to saturam. Ja Lietotājs nepiekrīt Noteikumu noteikumiem pilnībā, Lietotājam ir pienākums atturēties no Pakalpojuma izmantošanas.

1.3. Uz šiem noteikumiem un visām attiecībām, kas saistītas ar Pakalpojuma izmantošanu, attiecas Honkongas īpašā administratīvā reģiona likumi. Visas prasības vai prasības, kas izriet no šiem Noteikumiem un vai Pakalpojuma izmantošanas, ir jāiesniedz un jāizskata tiesā Pakalpojuma īpašnieka atrašanās vietā.

1.4. Ja kāda iemesla dēļ viens vai vairāki Noteikumu noteikumi tiek atzīti par nederīgiem vai neizpildāmiem, tas neietekmē pārējo Noteikumu noteikumu spēkā esamību vai piemērojamību.

1.6. Šo noteikumu neatņemama sastāvdaļa ir to konfidencialitātes politika, kas atrodas iepriekš

Pakalpojuma izmantošana

2.1. Pakalpojuma īpašnieks bez maksas, izmantojot vienkāršas (neekskluzīvas) licences noteikumus, piešķir Lietotājam nepārsniedzamas tiesības izmantot Pakalpojumu visu pasaules valstu tiešajiem funkcionālajiem mērķiem, kā noteikts 1.2. klauzula. No noteikumiem.

2.2. Mijiedarbība ar dienestu, t.sk. Lietotāju pieprasījumu par aviobiļešu meklēšanu veidošana notiek tikai ar Lietotājiem sniegtā Pakalpojuma grafisko interfeisu. Izmantojot Pakalpojumu, Lietotājam tiek dota iespēja iepazīties ar trešo personu piedāvājumiem par aviobiļešu cenām noteiktiem virzieniem un datumiem, kā arī saņemt saiti, lai dotos uz šo trešo personu vietnēm. Dažos gadījumos Pakalpojuma programmatūra var nodrošināt Lietotājam iespēju tieši Pakalpojuma īpašnieka vietnē aizpildīt datus, kas nepieciešami aviobiļešu iegādei, un nosūtīt tos trešai pusei, kas pārdod aviobiļetes, lai veiktu lidojumu. rezervācija. Pakalpojuma nodrošinātās saites uz jebkuru trešo personu vietni, produktu, pakalpojumu, jebkuru komerciāla vai nekomerciāla rakstura informāciju, t.sk. iepriekšminētā Pakalpojuma funkcionalitātes nodrošināšana, Lietotājam aizpildot datus, kas nepieciešami pakalpojumu iegādei, un nosūtot tos trešai personai, kas pārdod aviobiļetes rezervācijas veikšanai, nav šo produktu (pakalpojumu, darbību, , personas), ko veic Pakalpojuma īpašnieks.

2.3. Aviobiļešu iegāde (reģistrācija) un to apmaksa tiek veikta trešo personu vietnēs, piedāvājot tās pārdošanai. Lietotājs tiek informēts un apstiprina izpratni par to, ka Pakalpojuma īpašnieks nepārdod aviobiļetes, negarantē un nav atbildīgs par informācijas pareizību par trešo personu piedāvātajām aviobiļetēm, naudas pārskaitījumu veikšanu, transporta līgumu izpildi utt. no šiem apstākļiem, Lietotājs apņemas tieši lūgt viņu atļauju personām, kuras ir nodibinājušas attiecības ar Lietotāju aviobiļešu tirdzniecībā, naudas pārskaitīšanā vai pārvadāšanā.

2.4. Lietotājs tiek informēts un piekrīt atturēties no šādām darbībām:

  • iejaukties Pakalpojuma darbībā tādos veidos, kas var izraisīt Pakalpojuma nepareizu darbību, tostarp ģenerēt pieprasījumus, kas nav lietotāja interfeiss;
  • izmantot visas programmas vai lietojumprogrammas, kuras nav pilnvarojis Pakalpojuma īpašnieks, lai mijiedarbotos ar Pakalpojumu;
  • pārveidot, uzlabot, tulkot citās valodās, dekompilēt, izjaukt, atšifrēt, līdzināties, pārkāpt integritāti, atjaunot Pakalpojuma vai jebkura tā daļas pirmkodu;
  • izmantot Pakalpojumu nelikumīgiem mērķiem.

2.5. Pakalpojuma īpašniekam ir tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem pārtraukt Pakalpojuma darbības atbalstīšanu, mainīt tā funkcionalitāti un arī aizliegt Lietotāju, un Lietotājam pēc norādītā pieprasījuma ir pienākums pārtraukt izmantot Apkalpošana.

2.6. Izmantojot Pakalpojumu, Lietotājam tiek dota iespēja abonēt un saņemt pa e-pastu

  • ziņas par cenu izmaiņām datumiem un Lietotāju interesējošo lidojumu virzieniem,
  • Checkintime informatīvais izdevums.

Lietotājs piekrīt, ka Lietotāja reģistrācija un / vai atbilstoša abonementa izmantošana tiek uzskatīta par Lietotāja piekrišanu:

  • Lietotāja e-pasta adreses izmantošana, lai nosūtītu Lietotājam un saņemtu attiecīgas vēstules no Pakalpojuma īpašnieka,
  • reklāmas informācijas saņemšana, kas integrēta Pakalpojuma īpašnieka un trešo personu (trešo personu reklāmdevēju) sūtījumos.

Ja Lietotājs nepiekrīt šajā klauzulā noteiktajam noteikumam, Lietotāja pienākums ir atteikties saņemt biļetenu, noklikšķinot uz atbilstošās saites, kas pieejama katrā vēstulē.

2.7. Izmantojot Pakalpojumu, Lietotājam tiek dota iespēja personalizēt Pakalpojuma funkcionalitāti savām vajadzībām. Lietotājs piekrīt, ka Lietotāja reģistrēšanās Pakalpojumā un Lietotājam piešķirtā konta izmantošana Pakalpojumā tiek uzskatīta par Lietotāja piekrišanu konta datu apstrādei tiem, kas norādīti 1.2. Pakalpojuma mērķiem.

Atbildība

3.1. Pakalpojuma funkcionalitāte tiek nodrošināta, pamatojoties uz "kā ir". Pakalpojuma īpašnieks nesniedz nekādas garantijas par Pakalpojuma, tā atsevišķo daļu, sastāvdaļu vai funkciju bez kļūdām un nepārtrauktu darbību, Pakalpojuma funkcionalitātes atbilstību konkrētiem Lietotāja mērķiem un vēlmēm, negarantē Pakalpojuma sniegto datu ticamību, precizitāti, pilnīgumu un savlaicīgumu un nesniedz citas garantijas, kas nav tieši norādītas šajos Noteikumos.

3.2. Pakalpojuma īpašnieks nav atbildīgs par jebkādām tiešām vai netiešām sekām, ko rada jebkāda Pakalpojuma (ieskaitot datus) izmantošana vai nespēja izmantot, un / vai kaitējumu, kas Lietotājam un / vai trešajām personām nodarīts jebkādas lietošanas, neizmantošanas rezultātā. vai nespēja izmantot Pakalpojumu (ieskaitot datus) vai tā atsevišķos komponentus un / vai funkcijas, tostarp iespējamo kļūdu vai kļūmju dēļ Pakalpojuma darbībā.

3.3. Lietotājs apņemas izmantot Pakalpojumu saskaņā ar tās valsts likumiem, kurā viņš atrodas, un uzņemas atbildību par Pakalpojuma izmantošanas ierobežojumu, kas noteikti nacionālajos tiesību aktos, pārkāpšanu.

3.4. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs trešajām personām par savām darbībām, kas saistītas ar Pakalpojuma izmantošanu, tostarp, ja šādas darbības noved pie trešo personu tiesību un likumīgo interešu pārkāpuma, kā arī par piemērojamo likumu ievērošanu, izmantojot Pakalpojumu.

3.5. Jebkuru strīdīgu situāciju gadījumā Lietotājam pirms sazināšanās ar tiesu iestādēm strīda atrisināšanai ir pienākums veikt pirmstiesas izlīguma pasākumus, nosūtot vēstuli uz Pakalpojuma īpašnieka adresi, kā arī elektronisku tā kopija: [e-pasts aizsargāts] ... Termiņš izskatīšanai un atbildei uz pretenziju: 30 dienas no dienas, kad to saņēmis pakalpojuma īpašnieks.

Tiesības uz Pakalpojumu

4.1. Intelektuālā īpašuma tiesības, tostarp Pakalpojumā iekļautās vai tā izmantotās intelektuālās darbības rezultāti, piemēram, teksti, attēli, dizains, datu bāzes, zinātība, preču zīmes, tirdzniecības nosaukumi un citi identifikācijas līdzekļi utt., Pieder pakalpojuma īpašnieks vai autortiesību īpašnieki viņam to piedāvā saskaņā ar licenci.

4.2. Izmantošana, kas norādīta 4.1. intelektuālā īpašuma objekti ir iespējami tikai Pakalpojuma piedāvātajās funkcionalitātēs. Lietotājs piekrīt, ka Pakalpojuma izmantošana nepiešķir viņam nekādas tiesības attiecībā uz norādītajiem intelektuālā īpašuma objektiem, izņemot tiesības, kas skaidri noteiktas Noteikumos.

Izmaiņas noteikumos

5.1. Pakalpojuma īpašniekam ir tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt šos noteikumus vienpusēji. Lietotāja paziņojums par izmaiņām, kas veiktas šīs Licences noteikumos, tiek publicēts lapā:  https://checkintime.ru/soglashenie-o-konfidentsialnosti/

5.2. Noteikumu izmaiņas stājas spēkā no to publicēšanas dienas, ja vien attiecīgajā publikācijā nav norādīts citādi.

Novērtējums
(Vēl nav vērtējumu)
dalīties ar draugiem
Pārbaudes laiks