ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಿ

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು


ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಕಾರು ಬಾಡಿಗೆ

ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಹುಡುಕಾಟ ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬುಕಿಂಗ್

ಸ್ಯಾನಿಟೋರಿಯಂಗಳ ಹುಡುಕಾಟ ಮತ್ತು ಬುಕಿಂಗ್

ಯುಟೇರ್ ಏವಿಯೇಷನ್‌ನಿಂದ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ

ಯುಟೇರ್ ಏವಿಯೇಷನ್

ವಿಮಾನಯಾನ UTair ಏವಿಯೇಷನ್ ​​(UTair) ನ ದರಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ. UTair ಏವಿಯೇಷನ್‌ಗಾಗಿ ಅಗ್ಗದ ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಹುಡುಕಲು Checkintime ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹುಡುಕಾಟ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಇದೀಗ UTair ಏವಿಯೇಷನ್ ​​ಏರ್‌ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

ಯುಟೇರ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ​​ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ

IATA ಕೋಡ್ (IATA)
UT
ICAO ಕೋಡ್ (ICAO)
UTA
ದೇಶದ
ರಶಿಯಾ
ಕರೆ ಮಾಡಿ
UTAIR
5
ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ: 1
ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು

ಜನಪ್ರಿಯ ಯುಟೇರ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ​​ವಿಮಾನಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಯುಟೇರ್ ಏವಿಯೇಷನ್‌ನ ವಿಮಾನಗಳು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯಿಂದ ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ, ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾದವು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿವೆ. ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್ ದರಗಳು season ತುಮಾನ, ನಿರ್ಗಮನ ನಗರ, ವಿಮಾನಯಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ 48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶಕರು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಯುಟೇರ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ​​ವಿಮಾನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ: *

ಅನಪ - ಸೋಚಿ
-
ಸೋಚಿ - ಅನಪ
-
ಅನಪ - ಸುರ್ಗುತ್
-
ಅನಪ - ಉಫಾ
-
ತ್ಯುಮೆನ್ - ಯೆಕಟೆರಿನ್ಬರ್ಗ್
-
ಮಾಸ್ಕೋ - ಸಿಂಫೆರೊಪೋಲ್
-
ಯೆಕಟೆರಿನ್ಬರ್ಗ್ - ತ್ಯುಮೆನ್
-
ಸೋಚಿ - ಮಿನರಲ್ನ್ಯೆ ವೋಡಿ
-
ಇಸ್ತಾಂಬುಲ್ - ಗ್ರೋಜ್ನಿ
-
ಕಜನ್ - ಉಫಾ
-
ಗ್ರೋಜ್ನಿ - ಇಸ್ತಾಂಬುಲ್
-
ಅನಾಪಾ - ತ್ಯುಮೆನ್
-
ಸೋಚಿ - ಮಖಚ್ಕಲಾ
-
ಉಫಾ - ತ್ಯುಮೆನ್
-
ತ್ಯುಮೆನ್ - ಸರ್ಗುಟ್
-
ಸರ್ಗುಟ್ - ತ್ಯುಮೆನ್
-
ಮಾಸ್ಕೋ - ಸೋಚಿ
-
ಸೋಚಿ - ವ್ಲಾಡಿಕಾವ್ಕಾಜ್
-
ಸೇಂಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್ಬರ್ಗ್ - ಗ್ರೋಜ್ನಿ
-
ತ್ಯುಮೆನ್ - ಉಫಾ
-
ಗ್ರೋಜ್ನಿ - ಸೋಚಿ
-
ಗ್ರೋಜ್ನಿ - ಸೇಂಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್ಬರ್ಗ್
-
ಮಖಚ್ಕಲಾ - ಸೋಚಿ
-
ಸೋಚಿ - ತ್ಯುಮೆನ್
-
ಉಫಾ - ಗೆಲೆಂಡ್ zh ಿಕ್
-
ಸೋಚಿ - ವೊರೊನೆ zh ್
-
ತ್ಯುಮೆನ್ - ಖಾಂಟಿ-ಮಾನ್ಸಿಸ್ಕ್
-
ಸೋಚಿ - ವೋಲ್ಗೊಗ್ರಾಡ್
-
ಕ್ರಾಸ್ನೋಡರ್ - ವೋಲ್ಗೊಗ್ರಾಡ್
-
ಕಜನ್ - ತ್ಯುಮೆನ್
-
ಗೆಲೆಂಡ್ zh ಿಕ್ - ತ್ಯುಮೆನ್
-
ಇಸ್ತಾಂಬುಲ್ - ಮಖಚ್ಕಲಾ
-
ಸೋಚಿ - ಸಿಕ್ಟಿವ್ಕರ್
-
ಸರ್ಗುಟ್ - ಗೆಲೆಂಡ್ zh ಿಕ್
-
ಉಫಾ - ಸಮಾರಾ
-
ಸೋಚಿ - ಗ್ರೋಜ್ನಿ
-
ಉಫಾ - ಮಿನರಲ್ನ್ಯೆ ವೋಡಿ
-
ದುಬೈ - ಗ್ರೋಜ್ನಿ
-
ತ್ಯುಮೆನ್ - ಕಜನ್
-
ಪೆರ್ಮ್ - ಉಫಾ
-
ಕ್ರಾಸ್ನೊಯಾರ್ಸ್ಕ್ - ಇರ್ಕುಟ್ಸ್ಕ್
-
ತ್ಯುಮೆನ್ - ಓಮ್ಸ್ಕ್
-
ಮಿನರಲ್ನ್ಯೆ ವೋಡಿ - ಉಫಾ
-
ಅನಪ - ಸಿಕ್ಟಿವ್ಕರ್
-
ಗ್ರೋಜ್ನಿ - ದುಬೈ
-
ವ್ಲಾಡಿಕಾವ್ಕಾಜ್ - ಸೋಚಿ
-
ಸಮಾರಾ - ಉಫಾ
-
ವೋಲ್ಗೊಗ್ರಾಡ್ - ಸೋಚಿ
-
ಗೆಲೆಂಡ್ zh ಿಕ್ - ಉಫಾ
-
ಯುಫಾ - ವೋಲ್ಗೊಗ್ರಾಡ್
-
ಮಾಸ್ಕೋ, ಸೇಂಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್ಬರ್ಗ್
-
ಟ್ಯುಮೆನ್ - ಪೆರ್ಮ್
-
ಸಿಮ್ಫೆರೊಪೋಲ್ - ಮಾಸ್ಕೋ
-
ಉಫಾ - ಪೆರ್ಮ್
-
ವೋಲ್ಗೊಗ್ರಾಡ್ - ಕ್ರಾಸ್ನೋಡರ್
-
ಖಾಂಟಿ-ಮಾನ್ಸಿಸ್ಕ್ - ತ್ಯುಮೆನ್
-
ಕಲಿನಿನ್ಗ್ರಾಡ್ - ತ್ಯುಮೆನ್
-
ಸ್ಟಾವ್ರೋಪೋಲ್ - ಮಖಚ್ಕಲಾ
-
ಕ್ರಾಸ್ನೊಯಾರ್ಸ್ಕ್ - ತ್ಯುಮೆನ್
-
ಸೇಂಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್ಬರ್ಗ್ - ಸಿಮ್ಫೆರೊಪೋಲ್
-
ಗೆಲೆಂಡ್ zh ಿಕ್ - ಸರ್ಗುಟ್
-
ತ್ಯುಮೆನ್ - ಕ್ರಾಸ್ನೊಯಾರ್ಸ್ಕ್
-
ಪೆರ್ಮ್ - ಟ್ಯುಮೆನ್
-
ಸೋಚಿ - ಅಸ್ಟ್ರಾಖಾನ್
-
ಮಾಸ್ಕೋ - ಕ್ರಾಸ್ನೋಡರ್
-
ಮಾಸ್ಕೋ - ಮಿನರಲ್ನ್ಯೆ ವೋಡಿ
-
ಮಖಚ್ಕಲಾ - ಸುರ್ಗುತ್
-
ಇರ್ಕುಟ್ಸ್ಕ್ - ಕ್ರಾಸ್ನೊಯಾರ್ಸ್ಕ್
-
ವೋಲ್ಗೊಗ್ರಾಡ್ - ಯುಫಾ
-
ಸಮಾರಾ - ಸರ್ಗುಟ್
-
ಮಾಸ್ಕೋ - ಅನಾಪಾ
-
ತ್ಯುಮೆನ್ - ಮಖಚ್ಕಲಾ
-
ಗ್ರೋಜ್ನಿ - ಅಸ್ಟ್ರಾಖಾನ್
-
ಕ್ರಾಸ್ನೊಯಾರ್ಸ್ಕ್ - ಸರ್ಗುಟ್
-
ಮಾಸ್ಕೋ - ಚಿಸಿನೌ
-
ಮಾಸ್ಕೋ - ಟಿವಾಟ್
-
ಓಮ್ಸ್ಕ್ - ಟ್ಯುಮೆನ್
-
ಮಾಸ್ಕೋ - ಯೆರೆವಾನ್ರಿಂದ 10520 ರೂಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು.
ಮಾಸ್ಕೋ - ಟೆಲ್ ಅವೀವ್
-
ಸೋಚಿ - ಸ್ಟಾವ್ರೊಪೋಲ್
-
ತ್ಯುಮೆನ್ - ಕಲಿನಿನ್ಗ್ರಾಡ್
-
ಖನಿಜ ವೊಡಿ - ಸಮಾರಾ
-
ಓಮ್ಸ್ಕ್ - ಸರ್ಗುಟ್
-
ಸೋಚಿ - ನಿಜ್ನೆವರ್ಟೊವ್ಸ್ಕ್
-
ಮಾಸ್ಕೋ - ತಾಷ್ಕೆಂಟ್
-
ತ್ಯುಮೆನ್ - ನಿಜ್ನೆವರ್ಟೊವ್ಸ್ಕ್
-
ಸರ್ಗುಟ್ - ಕ್ರಾಸ್ನೊಯಾರ್ಸ್ಕ್
-
ಮಾಸ್ಕೋ - ಅಂಟಲ್ಯ
-
ಸೇಂಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್ಬರ್ಗ್ - ಮಾಸ್ಕೋ
-
ಮಖಚ್ಕಲಾ - ತ್ಯುಮೆನ್
-
*  ಯುಟೇರ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ​​ವಿಮಾನಯಾನ ಟಿಕೆಟ್‌ನ ಅಂತಿಮ ವೆಚ್ಚವು ಹುಡುಕಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಉಳಿದಿರುವ ಆಸನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು.

ಹಾಟ್ ಪ್ರವಾಸಗಳು

ಪ್ರವಾಸದ ಬೆಲೆ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು