Търсете обиколки на най -добрата цена

Намиране на най -добрите полети


Коли под наем от собственици

Търсене и онлайн резервация на билети за влак

Търсене и резервация на санаториуми

Условия за ползване

Условия за ползване

01.12.2018

Преди да използвате услугата, моля, прочетете условията на Правилата. Фактът на използването на Услугата по какъвто и да е начин се признава като приемане, т.е. пълното и безусловно съгласие на Потребителя да използва Услугата при условията, посочени по-долу.

Общи разпоредби

1.1. Тези правила (наричани по-долу "Правила") определят условията за използване на услугата за търсене на полети за проверка

1.2. Потребителят изразява пълното си и безусловно съгласие, че използването на Услугата, както и която и да е от нейните части, по какъвто и да е начин предполага факта, че Потребителят е запознат с тези Правила и означава пълно и безусловно съгласие с тяхното съдържание. Ако Потребителят не приеме изцяло условията на Правилата, Потребителят е длъжен да се въздържи от използването на Услугата.

1.3. Законодателството на специалния административен район на Хонконг се прилага към тези правила и всички отношения, свързани с използването на услугата. Всички искове или искове, произтичащи от тези Правила и / или използването на Услугата, трябва да бъдат подадени и разгледани в съда по местонахождението на Собственика на Услугата.

1.4. Ако по някаква причина една или повече разпоредби на Правилата бъдат счетени за невалидни или неприложими, това не засяга валидността или приложимостта на останалите разпоредби на Правилата.

1.6. Неразделна част от тези правила и тяхната част е Политиката за поверителност, разположена по-горе

Използване на Услугата

2.1. Собственикът на услугата безвъзмездно, при условията на прост (неизключителен) лиценз, предоставя на Потребителя непрехвърлимо право да използва Услугата на територията на всички страни по света за нейната пряка функционална цел, както е определено в точка 1.2. От правилата.

2.2. Взаимодействие с Услугата, вкл. формирането на заявки на Потребителя за търсене на самолетни билети се извършва изключително чрез графичния интерфейс на Услугата, предоставяна на Потребителите. Посредством Услугата на Потребителя се дава възможност да се запознае с предложенията на трети страни относно цените на самолетни билети за определени посоки и дати, както и да получи линк за посещение на сайтовете на тези трети страни. В някои случаи софтуерът на Услугата може да предостави на Потребителя възможност да попълни данните, необходими за закупуване на самолетни билети директно на уебсайта на Собственика на Услугата и да ги изпрати на трета страна, която продава самолетни билети, за да направи резервация. Връзки, предоставяни от Услугата към който и да е сайт, продукт, услуга на трета страна, всякаква информация от търговски или нетърговски характер, вкл. Предоставянето на горепосочената функционалност на Услугата от Потребителя, като попълва данните, необходими за закупуване на услуги и ги изпраща на трета страна, продаваща самолетни билети с цел извършване на резервация, не е одобрение или препоръка на тези продукти (услуги, дейности , лица) от Собственика на услугата.

2.3. Покупката (регистрацията) на самолетни билети и тяхното плащане се извършва на уебсайтовете на трети страни, които ги предлагат за продажба. Потребителят е уведомен и потвърждава разбирането на факта, че собственикът на услугата не продава самолетни билети, не гарантира и не носи отговорност за точността на информацията за самолетни билети, предлагани за продажба от трети страни, изпълнението на парични преводи, изпълнение на договори за транспорт и др. от тези обстоятелства, Потребителят се задължава да кандидатства за тяхното разрешение директно до лица, които са влезли в отношения с Потребителя при продажба на самолетни билети, превод на средства или транспорт.

2.4. Потребителят е информиран и се съгласява да се въздържа от следните действия:

  • да се намесва в работата на Услугата по начини, които могат да доведат до неизправност на Услугата, включително заявки за формуляри, различни от потребителския интерфейс;
  • използвайте всякакви програми или приложения, които не са упълномощени от собственика на услугата, за взаимодействие с услугата;
  • модифицирате, подобрявате, превеждате на други езици, декомпилирате, разглобявате, декодирате, емулирате, нарушавате целостта, възстановявате изходния код на Услугата или някоя от нейните части;
  • използвайте Услугата за незаконни цели.

2.5. Собственикът на услугата има право по всяко време, по свое усмотрение, да спре да поддържа изпълнението на Услугата, да променя нейната функционалност, а също така да забрани на Потребителя, а Потребителят, при посоченото искане, е длъжен да спре да използва Обслужване.

2.6. Посредством Услугата Потребителят получава възможност да се абонира и да получава по електронна поща

  • новини за промени в цените за дати и посоки на полети, представляващи интерес за потребителя,
  • Бюлетин за проверка.

Потребителят се съгласява, че регистрацията и / или използването на съответния абонамент от Потребителя се счита за съгласието на Потребителя за:

  • използване на имейл адреса на потребителя за изпращане на потребителя и получаване на съответни писма от собственика на услугата,
  • получаване на рекламна информация, интегрирана в пощата на собственика на услугата и трети страни (трети страни рекламодатели).

Ако Потребителят не е съгласен с правилото, посочено в тази клауза, Потребителят е длъжен да откаже да получи бюлетина, като щракне върху съответната връзка, налична във всяко писмо.

2.7. Посредством Услугата Потребителят получава възможността да персонализира функционалността на Услугата за собствените си нужди. Потребителят се съгласява, че фактът на регистрацията на Потребителя в Услугата и използването на акаунта, присвоен на Потребителя в Услугата, се разглежда като съгласието на Потребителя за обработката на данните за акаунта за тези, посочени в точка 1.2. целите на Услугата.

отговорност

3.1. Функционалността на услугата се предоставя "както е". Собственикът на услугата не предоставя никакви гаранции по отношение на безотказната и непрекъсната работа на Услугата, нейните отделни части, компоненти или функции, съответствието на функционалността на Услугата с конкретни цели и очаквания на Потребителя, не гарантира надеждността, точността, пълнотата и навременността на данните, предоставяни от Услугата, и не предоставя никакви други гаранции, които не са изрично посочени в настоящите Правила.

3.2. Собственикът на услугата не носи отговорност за никакви преки или косвени последици от каквото и да е използване или невъзможност за използване на Услугата (включително данни) и / или щети, причинени на Потребителя и / или трети страни в резултат на каквото и да е използване, неизползване или невъзможност за използване на Услугата (включително данни) или отделните й компоненти и / или функции, включително поради възможни грешки или неуспехи в работата на Услугата.

3.3. Потребителят се задължава да използва Услугата в съответствие със законите на държавата, в която се намира, и поема отговорност за нарушаване на ограниченията за използване на Услугата, установени от националното законодателство.

3.4. Потребителят е единствено отговорен пред трети страни за своите действия, свързани с използването на Услугата, включително ако такива действия водят до нарушаване на правата и законните интереси на трети страни, както и за спазване на приложимото законодателство при използване на Услугата.

3.5. В случай на възникване на спорни ситуации, преди да се свърже със съдебните органи за разрешаване на спорове, Потребителят е длъжен да предприеме мерки за досъдебно уреждане, като изпрати писмо на адреса на Собственика на услугата, както и електронно копие от него в: [имейл защитен] ... Срокът за разглеждане и отговор на иска: 30 дни от датата на получаването му от Собственика на услугата.

Права върху Услугата

4.1. Правата на интелектуална собственост, включително резултатите от интелектуална дейност, включени в Услугата или използвани от нея, като текстове, изображения, дизайн, бази данни, ноу-хау, търговски марки, търговски наименования и други средства за идентификация и др., Принадлежат на собственик на услугата или предоставена му от притежателите на авторските права по лиценз.

4.2. Използването на посочените в точка 4.1. обекти на интелектуална собственост е възможно само в рамките на функционалността, предлагана от Услугата. Потребителят се съгласява, че използването на Услугата не му предоставя никакви права по отношение на посочените обекти на интелектуална собственост, с изключение на правата, изрично посочени в Правилата.

Промени в правилата

5.1. Собственикът на услугата има право да променя едностранно тези Правила по всяко време и без предварително уведомление. Известието на потребителя за промените, направени в условията на този лиценз, се публикува на страницата:  https://checkintime.ru/soglashenie-o-konfidentsialnosti/

5.2. Промените в правилата влизат в сила от датата на публикуването им, освен ако в съответната публикация не е посочено друго.

Оценка
(Все още няма оценки)
за споделяне с приятели
Провери на време